Bienále ilustrácií Bratislava 2019

od 25. 10. 2019 do 6. 1. 2020


27. ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2019 sa koná od 25. októbra 2019 do 5. januára 2020 vo výstavných priestoroch Slovenského národného múzea (SNM) – Historického múzea na 2. poschodí Bratislavského hradu.

Lektorované prehliadky výstavy Bienále ilustrácií Bratislava 2019 zabezpečujú pracovníci Medzinárodného domu umenia pre deti, BIBIANA.
Záujemcov o lektorované prehliadky prosíme, aby si dohodli sprievod mailom vopred na monika.machova@bibiana.sk.
Stretnutie účastníkov prehliadok s lektormi je v dohodnutom termíne v priestore pred výstavou (Bratislavský hrad, slávnostné schodisko, 2. poschodie).
Lístky na výstavu zakúpite v pokladni SNM-Historického múzea (Bratislavský hrad, Čestné nádvorie, pri soche Svätopluka).

Pripravené sú interaktívne sprievody pod názvom Výrečné obrázky, scénické čítania vybraných knižných titulov slovenských autorov, ktoré sú na výstave prezentované, a aj stretnutia so známymi slovenskými ilustrátormi, či tvorivé dielne s nimi.

Viac info na webovej stránke Bienále ilustrácií Bratislava.

Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti BIB je jedinečným podujatím, ktoré organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Bienále sa koná pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu – IBBY. Je to najvýznamnejšie nekomerčné podujatie výtvarného umenia a ilustrácie pre deti v celosvetovom kontexte. Každý druhý rok sa na ňom stretávajú umelci svetovej ilustrátorskej tvorby, ale aj spisovatelia, výtvarníci a vydavateľstvá z krajín, ktoré na tomto poli – umelecká tvorba pre deti - neboli či nemohli byť porovnateľne aktívni.

Návštevníkom BIB 2019 je k dispozícii knižnica BIB 2019, v ktorej nájdu knihy, z ktorých pochádzajú súťažné ilustrácie. Návštevníci si môžu vziať knihy do rúk a listovať v nich. Rovanko si budú môcť prelistovat aj knihy najnovších držiteľov ceny H.CH.Andersena- Igora Olejnikova a Eiko Kadono

Sprievodné výstavy:

Bulharské kultúrne stredisko, Jesenského 7

Iná kniha

Umelecké knihy unikáty, knihy objekty, umelecké knihy inštalácie.
Termín: 1. 10. – 1. 11. 2019

Poľský inštitút v Bratislave, nám. SNP 27

Nielen pre deti

Ola Woldańska-Płocińska ilustrácie a plagáty.
Termín: 4. 10. – 25. 10. 2019

Maďarský inštitút v Bratislave, Štefanikova 1

Poetry Images

Súčasní maďarskí ilustrátori básní v detskej literatúre.
Termín: 7. 10 . – 24. 10. 2019 

Západná terasa Bratislavského hradu

K-U-K Dušan Kállay, Peter Uchnár, Svetozár Košický

Termín: 11. 10. – 5. 11. 2019

Galéria Dušana Rolla, BIBIANA, Panská 41

Očami spomienok

Výber originálov ilustrácií zo zbierok jedného zo zakladateľov BIB JUDr. Dušana Rolla
Termín: 24. 10. – 24. 11. 2019

Kalab, Zámocká 5, Bratislava

Hraško na krídlach Babku
Termín: 26. 10. – 31. 11. 2019

Bratislavský hrad, 2. poschodie:

Ludwig Volbeda, Holandsko – Grand Prix BIB 2017 
Termín: 25. 10. 2019 – 5. 1. 2020

Igor Olejnikov, Rusko – držiteľ Ceny H. CH. Andersena za rok 2018 za ilustráciu 
Termín: 25. 10. 2019 – 5. 1. 2020

Eiko Kadono, Japonsko – držiteľka Ceny H. CH. Andersena za rok 2018 za literatúru
Termín: 25. 10. 2019 – 5. 1. 2020

Ján Lebiš 
Termín: 25. 10. 2019 – 5. 1. 2020

Nami Concours 2019 
Termín: 25. 10. 2019 – 5. 1. 2020