Z cechovej truhlice

od 14. 7. 2016 do 25. 6. 2017

 

          Výstava na pôde Historického múzea predstavuje výber troch stoviek unikátnych predmetov zo zbierok a fondov 18 pamäťových inštitúcií zo všetkých regiónov Slovenska. Vo veľkom počte sú na výstave zastúpené unikátne renesančné cechové pečatidlá a pokály zo 16., 17. a 18. storočia. Popri širokom počte rozličných druhov cínových, medených, keramických a sklenených nádob je zaujímavý aj predstavovaný súbor cechových truhlíc, z ktorých najstaršou vystavovanou je renesančná truhlica cechu kožušníkov v Pezinku z roku 1655. Výstavu Z cechovej truhlice autorsky pripravil kurátor SNM – HM Martin Besedič, ktorý je aj autorom rovnomenného katalógu. Pre návštevníkov sú k dispozícii sprievodcovia výstavou - pre dospelých aj pre rodiny s deťmi. Pre 1. stupeň ZŠ je pripravený vzdelávací program Život v cechu.