Individuálny výskum

V prípade záujmu o bádateľsku / výskumnú činnosť v SNM - Historickom múzeu, prosím kontaktujte so žiadosťou zástupkyňu riaditeľa Oľgu Drahošovú.

PhDr. Oľga Drahošová
zástupca
sídlo: Bratislavský hrad
P. O. Box 13
e-mail: olga.drahosova@snm.sk
telefón: +421 2 204 83 102