Kontakty


Sídlo múzea:
Bratislavský hrad

Adresa múzea:
SNM – Historické múzeum
Vajanského nábrežie 2
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16
telefón: +421 2 204 83 104, 110 
e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk 

Kontakt

Bratislavský hrad 
e-mail:   bratislavskyhrad@snm.sk
telefón:  +4212 204 83 122

Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa
telefón: 047 / 5493264 (knižnica)
telefón: 0903 546 225 (p. Stejskal)

Mgr. Peter Barta
riaditeľ
sídlo: Bratislavský hrad
P. O. Box 13
e-mail: riaditel.hm@snm.sk
telefón (sekretariát): + 421 2 204 83 111

PhDr. Oľga Drahošová
zástupca
sídlo: Bratislavský hrad
P. O. Box 13
e-mail: olga.drahosova@snm.sk
telefón: +421 2 204 83 102 

Kontakty na zamestnancov múzea

Ďalšie objekty múzea