Komentovaná prehliadka výstavy Trianon – Zrod novej hranice


10. 6. 2021, 17:00


SNM – Historické múzeum pozýva všetkých záujemcov na komentovanú prehliadku výstavou Trianon – Zrod novej hranice. Výstavou sprevádza kurátor a spoluautor Martin Besedič. Prehliadka sa uskutoční v priestoroch výstavy na 2. poschodí Bratislavského hradu. Vstupné: 4 €/osoba.  

Viac informácií
e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk
tel.: +421 220 483 110
      +421 915 993 301