Návšteva rodného domu a pamätnej izby Martina Benku


15. 6. 2019


Pozývame Vás na návštevu rodného domu a pamätnej izby Martina Benku v malebnej záhoráckej dedine Kostolište. V miestnom kostole sa nachádzajú tiež dve diela tohto umelca, ktoré si na úvod návštevy pozrieme. Následne sa zastavím v málo známom jeho rodnom dome. Pamätník Martina Benku, pán Eduard Chmela, spraví výklad v pamätnej izbe, ktorá sa nachádza v Spoločenskom dome. Odchod bude o 8.30 spred Hradu, kde bude na účastníkov zájazdu čakať autobus. Predpokladaný odchod je o 12.30, s príchodom do Bratislavy o 13.30. Vstupné je 14 Eur a zahŕňa cestu i sprievod. Registrácia je do 03.06.2019 prostredníctvom e-mailu na hradpodujatia@gmail.com.

Podujatie je v spolupráci s OZ Priatelia Historického múzea.