Prehliadky Bratislavského hradu so sprievodcom


od 3. 7. 2021, 11:00

Pravidelné prehliadky Bratislavského hradu so sprievodcom sa konajú každú sobotu v slovenskom jazyku o 11.00 h a v anglickom jazyku o 13.00 h.
Sprevádzajú sprievodcovia BKIS

Miesto stretnutia je pred pokladňou múzea, potrebné je zakúpiť si vstupenku do múzea priamo na mieste, prípadne si rezervovať miesto cez systém bookio: https://services.bookio.com/bratislava-tourist-board/widget.