Prehliadky Bratislavského hradu so sprievodcom


od 3. 7. 2021, 11:00 do 31. 8. 2021, 16:35

Pravidelné prehliadky Bratislavského hradu so sprievodcom sa konajú každú sobotu v slovenskom jazyku o 11.00 h a v anglickom jazyku o 13.00 h. Sprevádzajú sprievodcovia BKIS. 

Miesto stretnutia je pred pokladňou múzea, potrebné je zakúpiť si vstupenku do múzea priamo na mieste, prípadne si rezervovať miesto cez systém bookio.