Sídlo a ďalšie objekty múzea

SNM – Historické múzeum

Sídlo múzea
SNM – Historické múzeum
Bratislavský hrad 
P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 16