Vstupné


Vstup je možný len s respiračnou ochranou tváre. Návštevníci si povinne dezinfikujú ruky prostriedkom umiestneným pri vstupe do múzea a rovnako tu absolvujú meranie telesnej teploty. Pri pohybe v priestoroch múzea je odporúčaná ochranná vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre. Na výpočet maximálneho počtu návštevníkov, ktorí sa môžu zdržiavať naraz v jednotlivých múzejných objektoch, bude použitý koeficient 25 m2/osoba.

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. 


SNM – Historické múzeum a Klenotnica  
       
Základné vstupné       10 €    
Seniori, študenti 4 €    
Dieťa (6 - 15 rokov) 4 €    
Rodinné vstupné
1 dospelý a max. 2 deti     
12 €    
Rodinné vstupné  
2 dospelí a max. 3 deti      
20 €    
Žiaci ZŠ / SŠ v školskej skupine   2 € alebo 2 kultúrne poukazy    
Ročná vstupenka 23 €    

Vstupné do Klenotnice 
Základné vstupné  3 €
Seniori, Študenti, Žiaci 2 €
Zľavnené vstupné: 
Žiaci a študenti s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ, seniori nad 65 rokov, držitelia preukazu ITIC. Viac informácií: https://www.visitbratislava.com/sk/bratislava-card/ 

Bezplatné vstupné:  
Držitelia preukazu ŤZP a deti do 6 rokov, pedagogický dozor (1 pedagóg na 15 žiakov MŠ, ZŠ, SŠ), seniori nad 70 rokov, držitelia ICOM, UNESCO, držitelia turistickej Bratislava Card, Zväzu múzeí Slovenska, novinári (po predložení preukazu), poslanci NR SR.

Parkovanie - 50% zľava
Pri zakúpení vstupenky do múzea predložte v pokladni parkovaciu kartu na ktorú vám bude uplatnená zľava. Parkovanie je v garážach priamo pod hradom.

Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni, ktorá je na Čestnom nádvorí napravo za sochou Svätopluka (obrázok).

 
Pokladňa, Čestné nádvorie napravo za sochou Svätopluka 

Lektorský sprievod poskytujeteme iba na objednávku. Skupinu je potrebené objednať minimálne 5 dní pred plánovanou návštevou. 
v slovenskom jazyku  10 € /skupina
v anglickom alebo nemeckom jazyku  15 € /skupina

Kontakt pre objednávky: 
e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk,
tel.:     +421 220 483 110
           +421 915 993 301

Pokladňa:
telefón: +4212 204 83 122

Pre bližšie informácie o možnostiach lektorského sprievodu pozrite Lektoráty


Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa
Vstup zdarma.