Odborná verejnosť

Múzeum organizuje a spoluorganizuje konferencie rôzneho zamerania.

2020
-----------

2019

Revolúcia: nežná x digitálna / medzinárodný seminár
7. - 8. 11. 2019
Brtislavský hrad, Zimná jazdiareň
Organizátori: ICOM Slovensko, ICOM Česká republika, ICOM Rakúsko, Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Ministerstvo kultúry SR
Podporil: Fond na podporu umenia
Web: https://icomconference.sng.sk/

Medzinárodný seminár pripomenul tridsať rokov od pádu železnej opony, ktorý priniesol i zmeny v paradigme nazerania na informácie a ich význam. Sloboda získaná po roku 1989 bola v štátoch bývalého socialistického bloku vnímaná najmä ako sloboda slova a zdieľania informácií. Múzeá, ktoré nie sú iba strážcami predmetov, ale aj informácií, začali postupne na ich uchovávanie a šírenie využívať digitálne technológie meniace spôsob akým verejnosť vyhľadáva a používa informácie – aj o kultúrnom dedičstve.