Výnosom Rudolfa II. z r. 1607 sa Modra stala slobodným kráľovským mestom, medzi povinnosti ktorého patrilo aj vybudovanie sídelného opevnenia. Práce na výstavbe sa začali v roku 1610, trvali až do r. 1646. Mestské opevnenie ohraničilo väčšiu časť vtedy existujúceho mesta, sústredenú v okolí križovatky Uhorskej a Pezinskej cesty (dnešná Štúrova a Dukelská ulica), kde boli sústredené najdôležitejšie mestské stavby, ako aj množstvo renesančných meštianskych domov. Pôdorys opevnenia nadväzuje na talianske fortifikačné vzory. Hranolovitý tvar mestských brán a použité obranné prvky poukazujú na pretrvávanie stredovekých tradícií. Z troch pôvodných boli Pezinská a Dolná brána koncom minulého storočia z dôvodov rozširovania komunikácií zbúrané. Mestské opevnenie Modry predstavuje tvarovo vyspelý príklad renesančného bastiónového opevnenia. Horná brána v druhej polovici 19. storočia.

» viac o múzeu