Charakteristika


Charakter zbierkového fondu špecializovanej hradnej expozície na hrade Krásna Hôrka ovplyvnili snahy grófa Juraja Andrássyho (IV.), ktorý prostredníctvom súkromného rodového múzea začal v roku 1867 zbierky prezentovať aj širokej verejnosti. Do interiérov Dolného hradu sústredil zbierku prevažne chladných zbraní, prvých palných zbraní – hákovníc a súčastí zbroja zo 16. a 17. storočia, ktoré sú doteraz súčasťou inštalácie gotickej veže a gotického paláca.

Tradičná prehliadka hradu sa začína Dolným hradom s pôvodným zariadením hradnej kuchyne, hradnej jedálne, dámskej čajovne, hudobného salónu a herne s ukážkami holíčskej fajansy, staroviedenského porcelánu, medených foriem a cínového riadu. Prehliadka pokračuje tretím podbráním a prízemím severozápadnej bašty, kde je inštalovaný pohrebný koč vyrobený na prevoz telesných ostatkov grófky Františky a v roku 1913 aj jej manžela, grófa Dionýza Andrássyho, z rožňavskej železničnej stanice do mauzólea v Krásnohorskom Podhradí. Expozícia renesančnej prístavby je zameraná na prezentáciu archeologických zbierok Andrássyovcov. Miestnosti spájajúce renesančnú časť s Horným hradom predstavujú ukážky prác miestnych remeselníkov a dokladajú činnosť peňazokazeckej dielne Františka Bebeka.

V gotickej veži a gotickom paláci sú prezentované chladné bodné a sečné zbrane zo 16. – 17. storočia, hákovnice a ich fragmenty zo 17. storočia, makety diel zo 17. a 18. storočia alebo ukážky bohato zdobených palných zbraní balkánskej proveniencie. V interiéroch Stredného hradu, alebo tiež Rákócziho traktu, výstavba ktorého je datovaná do druhej polovice 17. storočia, sa zachovalo pôvodné zariadenie miestnosti, kde sa konali stoličné zasadnutia – kongregácie, izieb barónky Žofie, rod. Serédyovej a grófky Márie, rod. Festetichovej.

Interiéry ponúkajú aj prehliadku kachľových pecí, medzi ktorými vyniká habánska renesančná kachľová pec so štylizovanou rastlinnou ornamentikou. Zariadenia miestností dopĺňajú diela výtvarného umenia a umeleckého remesla. V tejto časti prehliadky bol inštalovaný portrét anglosaského kráľa a mučeníka Oswalda od Jacopa Barbariho. Tempera na lipovej doske je datovaná rokom 1500. V druhej polovici 18. storočia vzniklo niekoľko portrétov členov rodu Andrássyovcov, ktoré sa pripisujú Carlovi Casparovi, Carlovi von Salesovi alebo Stefanovi Dorfmeisterovi. Prehliadku tejto časti hradu uzatvára niekoľko žánrových olejomalieb so zaujímavou tematikou (zrušenie nevoľníctva, starozákonný príbeh o Danielovi).

K rodovému múzeu grófa Juraja Andrássyho pribudlo v roku 1903 Pietne múzeum grófky Františky Andrássyovej, založené po jej smrti jej manželom, grófom Dionýzom Andrássym, v severozápadnom, tzv. bebekovskom krídle hradu. Jedinečnosť tohto múzea spočíva v prezentácii kompletného zariadenia izieb, spomienkových predmetov z ciest, predmetov každodennej potreby, grófkiných odevov či odevných doplnkov. Záverečnú časť prehliadky predstavuje rodová hrobka Andrássyovcov a hradná kaplnka s mumifikovanými telesnými ostatkami barónky Žofie Serédyovej, manželky kuruckého generála a kapitána mesta Levoča, baróna Štefana Andrássyho.