Muzikologická konferencia

od 24. 6. 2019, 09:00 do 28. 6. 2019, 18:00


SNM – Hudobné múzeum spolu s Katedrou muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a v spolupráci so Slovenskou muzikologickou asociáciou Vás pozývajú na deviaty ročník muzikologickej konferencie, venovanej hudobnej regionalistike. 

Tematické okruhy konferencie sa v tomto roku sústreďujú na jeden hudobný región – Bratislavu. Zamerané budú na vývoj hudobnej kultúry mesta od stredoveku po súčasnosť a na rôzne oblasti jej prejavov od liturgickej a duchovnej hudby pestovanej v bratislavských kostoloch cez hudobnú produkciu pre opernú scénu, populárnu hudbu až po súčasnú klubovú scénu. Pozornosť sa bude venovať aj problematike hudobného nástrojárstva. 

So svojimi príspevkami vystúpia aj pozvaní prednášajúci z partnerských inštitúcií v Bratislave, Nitre, Budapešti, Brne, Viedni a Skopje. 

Konferencia sa koná 27. – 28. júna 2019 vo Výstavnom pavilóne v Podhradí, Žižkova 18, Bratislava. 

Program konferencie (PDF, 5,1 MB) 
Pozvánka na konferenciu (PDF, 2,7 MB)