Muzikologická konferencia. Príspevky k hudobnej regionalistike V.

od 28. 11. 2018 do 29. 11. 2018


SNM-Hudobné múzeum a Slovenská muzikologická asociácia Vás pozývajú na ôsmy ročník muzikologickej konferencie, ktorá bude po piatykrát tematicky zameraná na hudobnú regionalistiku. Tematické okruhy konferencie v tomto roku venujú pozornosť problematike hudobnej kultúry v súvislosti s rozpadom Rakúsko-Uhorska a vznikom Československej republiky a pokračujú v reflexii udalostí, osobností, tvorby a prameňov z oblasti hudby od 16. storočia po súčasnosť v kontexte stredoeurópskeho kultúrneho života a jeho interregionálnych väzieb.

Konferencia sa koná 28. - 29. novembra 2018 vo Výstavnom pavilóne v Podhradí, Žižkova 18, Bratislava.

» Program v formáte PDF (PDF, 584,3 kB)