Prezentácia nových publikácií hudobných múzejníkov

21. 3. 2012, 16:00

Milí priatelia,

v priebehu posledného roka vypublikovali hudobní múzejníci niekoľko nových odborných titulov, venujúcich sa rôznym problematikám hudobno-múzejnej oblasti.
V stredu, 21. marca o 16.00 hod sa v Brämerovej kúrii, Žižkova ulica č. 16 v Bratislave (priestor výstavy "Franz Liszt a jeho bratislavskí priatelia" na prízemí) uskutoční ich prezentácia.
Sú to nasledujúce publikácie:


Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska
,
elektronický zborník z konferencie
editorka – Sylvia Urdová

Hudba v stredovekom výtvarnom umení na Slovensku
autorka – Jana Bartová

Hudobná kultúra uršulínok v Bratislave v 18. a 19. storočí
autorka – Lenka Antalová

Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský
autorka – Edita Bugalová

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu.