Prezentácia zborníka. Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín V

25. 2. 2020, 16:00


SNM – Hudobné múzeum pripravilo prezentáciu zborníka MALÉ OSOBNOSTI VEĽKÝCH DEJÍN – VEĽKÉ OSOBNOSTI MALÝCH DEJÍN V, ktorá sa uskutoční 25. februára 2020 (utorok) o 16.00 h. vo Výstavnom pavilóne Podhradie v Bratislave na Žižkovej ulici 16. Vstup je voľný.

Zborník z muzikologickej konferencie konanej 28. – 29. novembra 2018, ktorá sa niesla v znamení 100. výročia vzniku Československej republiky a zániku monarchie Rakúsko-Uhorsko, obsahuje 38 príspevkov od prednášajúcich zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Srbska v nasledovných tematických okruhoch: 

• výročie ČSR a zánik Rakúsko-Uhorskej monarchie: príbehy štátnych hymien a osobnosti spoločného kultúrneho priestoru (E. Bugalová, K. Kim, K. Andršová, M. Kratochvílová, M. Haničáková, J. Slimáčková, I. Medňanská, S. Fecsková)
• dejiny hudby na Morave (H. Studeničová, M. Ratolístková, H. Kramářová, J. Sehnal)
• výskum hudobnohistorických prameňov na Slovensku (P. Martinček, J. Petőczová, A. Šuba, M. Blahunková, R. Kočišová)
• problematika kompozičnej kultúry na Slovensku v 20. storočí: osobnosti, skladatelia, teoretici (M. Štefková, J. Zelenková, V. Godár, J. Ruttkay, Ľ. Chalupka)
• osobnosti hudobnej kultúry (M. Sklabinski, A. Kručayová, I. Šimig, S. Tichý, D. Machutová, K. Medňanský, P. Hlaváček, K. Frydrych, M. Běhanová)
• nonartificiálna hudba (L. Békéssy, P. Jantoščiak, A. Ferienčíková, L. Fojtíková)
• výskum hudobných dejín Bratislavy (Z. Kendrová, S. Urdová, J. Lengová).

Piaty z radu zborníkov, ktorých vydavateľmi sú SNM – Hudobné múzeum a Slovenská muzikologická asociácia, editovala E. Bugalová a jeho vydanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V rámci programu zaznejú skladby od J. Suka (1874 - 1935) a N. Paganiniho (1782 - 1840) v podaní mladého talentovaného huslistu Ferdinanda Slezáka, ktorý už získal viacero ocenení na domácich i zahraničných súťažiach, a klaviristky Kataríny Schowanetz z Cirkevného konzervatória v Bratislave.

Viac info o podujatí:
Mgr. Silvia Dydňanská, SNM – Hudobné múzeum
e-mail: silvia.dydnanska@snm.sk;
tel.: +421 2 20491 281, +421 918 906 787
www.snm.sk/hum