Zaujímavosti zbierkového fondu

K pozoruhodným zbierkovým predmetom dokumentujúcim vývoj slovenskej hudobnej tvorby patrí napr. autograf prvej slovenskej národnej opery (Krútňava, Eugen Suchoň) alebo autograf symfonickej básne (Osud a ideál, J. L. Bella – základné dielo slovenského orchestrálneho symfonizmu). Vzácne sú tiež zborníky hudobných autografov pátra Paulína Bajana OFM (18. storočie). Z hudobných nástrojov sa (na základe najnovších výskumov) k vzácnym pamiatkam radí napríklad klavír z dielne Nanette Streicherovej z roku 1827, doteraz najstarší zachovaný klavír rovnakej stavby pochádzajúci z tejto viedenskej dielne.