Informácie pre autorov príspevkov


Dôležité termíny
Odovzdanie „PowerPoint“ prezentácie – pri registrácií na konferencii.
Zaslanie plného textu príspevku do e- zborníka – na adresu kabinet@snm.sk do 19. 2. 2012 (príp. odovzdať najneskôr na konferencii).

Prezentácia prípevku
Prezentáciu prosíme pripraviť v programe MS PowerPoint, verzia PowerPoint XP v časovom rozsahu max. 20 min.

Plný text príspevku
Šablóna príspevku TU (DOC, 63,0 kB).

Upozornenie: žiadame autorov príspevku dôsledne dodržiavať inštrukcie na písanie príspevku podľa šablóny. Ak autori príspevku nedodržia inštrukcie, organizátori konferencie si vyhradzujú právo na odmietnutie tohto príspevku.

Poster
Veľkosť posteru je 95 x 95 cm. Každý poster bude mať pridelené číslo na paneli. Pre zavesenie posterov bude vyhradený čas pred začiatkom konferencie, prosím sledujte aktuálne informácie na webovej stránke.