Informácie pre návštevníkovPrístup do objektu pre osoby ZŤP:
Bezbariérový prístup je možný len do anglického parku.

Parkovanie:
Pred kaštieľom je možné bezplatné pakovanie.