Informácie pre návštevníkov


Prosíme návštevníkov, aby sa v prípade záujmu o návštevu objednali na kontatoch: 

telefón: 047 / 5493264 (knižnica)
telefón: 0903 546 225 (p. Stejskal)