Informácie pre návštevníkov
Pamätný dom bude od 15.12.2018 do 01.15.2019 zatvorený. 

Každú prvú nedeľu v mesiaci ponúkame bezplatný vstup pre našich návštevníkov.

Prístup do objektu pre osoby ZŤP:
Na požiadanie v pokladni SNM personál zabezpečí bezbariérový prístup.

Navštívte aj našu oficiálnu Facebook stránku:
Mikszáth Kálmán Emlékház / Pamätný dom Kálmána Mikszátha