Informácie pre návštevníkov
Prístup do objektu múzea pre osoby ZŤP:
Do expozícií múzea je bezbariérový prístup.

Návštevníkom ponúkame:

  • predaj publikácii k dejinám a kultúre karpatských Nemcov
  • lektorský výklad (nutné objednať vopred)