Informácie pre návštevníkov
Prístup do objektu múzea pre osoby ZŤP: 
Do expozícií múzea je bezbariérový prístup. 

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.


Návštevníkom ponúkame:

  • predaj publikácii k dejinám a kultúre karpatských Nemcov
  • lektorský výklad (nutné objednať vopred)