Informácie pre návštevníkov


Prístup do objektov múzea pre návštevníkov ZŤP:

Priestory Kaštieľa Betliar nie sú bezbariérové. Telesne hendikepovaní návštevníci môžu v závisloti od svojho postihnutia využiť na prechádzku areál Prírodného parku pri kaštieli. V prípade záujmu o prehliadku expozícií pre zrakovo a sluchovo postihnutých návštevníkov, prípadne inak hendikepovaných môžete telefonicky alebo e-mailom osloviť odborných pracovníkov múzea, ktorí Vám pripravia lektorský sprievod zodpovedajúci Vašim a našim možnostiam a predstavám.

Sekretariát/spojovateľka

telefón:   +421 58 798 31 18
e-mai:     betliar@snm.sk 


Informácie o vstupoch do expozícií:

Kaštieľ Betliar - pokladňa

tefefón: +421 58 798 31 97 
             +421 918 728 400

Možnosť ubytovania
:
V obciach Betliar a Krásnohorské Podhradie majú návštevníci možnosť ubytovať sa vo viacerých súkromných penziónoch alebo v súkromí a využiť služby okolitých stravovacích zariadení (reštaurácií, penziónov) a stánkov s občerstvením.