Lektoráty

Vzhľadom na charakter expozícií a množstvo vystavovaných zbierkových predmetov vysokej historickej hodnoty, sa návštevníci môžu v expozíciách v kaštieli Betliar a na hrade Krásna Hôrka pohybovať výlučne v sprievode lektora.

Lektorské sprievody v slovenskom a maďarskom jazyku:
Počas celého roka v kaštieli Betliar, na hrade Krásna Hôrka a v Mauzóleu v Krásnohorskom Podhradí.

Lektorský sprievod v anglickom jazyku:
Je možné využiť v kaštieli Betliar.

Tlačené lektorské texty v anglickom, nemeckom, poľskom, francúzskom a talianskom jazyku:
SNM-Múzeum Betliar texty pripravilo pre zahraničných návštevníkov.  V tohtoročnej letnej turistickej sezóne budú rozšírené aj o ruský jazyk.
 

Vzdelávacie programy na rok 2016

Pre žiakov základných škôl:

Čarujeme ihlou - Výšivka, ktorá zdobila aj kráľovnú Alžbetu. Počas prehliadky výstavy "jej veličenstvo kráľovná Alžbeta" a v priestoroch grófskych apartmánov si žiaci všímajú, kde sa vyskytuje výšivka. Po prehliadke sa oboznámia s technikou šľachtickej výšivky, jej farebnosťou a symbolikou. Majú možnosť sami si vybrať z pripravených vzorov a vyšiť vybraný detail touto technikou. Žiaci navrhnú, kde by sa mohla nimi vyhotovená výšivka uplatniť. Pre skupinu max. 10 žiakov (2. stupeň ZŠ), cca 2 hodiny.

Staroveký Egypt a múmie - Po prehliadke Expozície egyptológie sa žiaci oboznámia s egyptskou mytológiou, zachovaním fyzického tela a duše v starovekom Egypte, na záver pri predstavení Tutanchamónovej hrobky žiaci diskutujú o tom, ako by podľa tohto vzoru vyzerala hrobka dnešného človeka. Pre skupinu max. 15 žiakov, cca 90 min.

Z Betliara na safari - Exotické cesty Andrássyovcov - Po prehliadke Expozície exotických trofejí sa žiaci dozvedia o spôsobe cestovania v 19. storočí, spojení cestovateľskej, poľovníckej a zberateľskej vášne. Oboznámia sa s cestopisom grófa Emanuela Andrássyho, ukážkami jeho poetických popisov krajín a situácií. Žiaci sa pokúsia podobným štýlom opísať svoje zážitky z ciest. Pre skupinu max. 15 žiakov, cca 90 min.


Pre žiakov základných a stredných škôl

Reštaurovanie
Prednáška v priestoroch reštaurátorského ateliéru o reštaurovaní, práci reštaurátora, spojená s prezentáciou, ukážkami prác, materiálov a interaktívna praktická ukážka. Pre žiakov ZŠ aj  SŠ celoročne. Trvanie cca. 45 minút.

Hodiny dejepisu v kaštieli - cca 3 vyučovacie hodiny v dopoludňajších hodinách - zdarma


Pre študentov stredných a vysokých škôl

Staroveký Egypt v múzeu - New Museology - princípy budovania expozícií v súčasnosti. Seminár pre max. počet 25 študentov, cca 60 minút.

Seminár kreatívneho písania - Študenti sa oboznámia s princípmi zostavenia kurátorského textu a písania recenzie na výstavu. Seminár pre max. počet 25 študentov, cca 120 minút.

 

Skupiny sa objednávajú minimálne týždeň vopred na tel. č. +421 918 686 634, e-mailom: judita.krajciova@snm.sk