Prenájmy


Komerčné prenájmy
K prenájmu sú účtované prevádzkové náklady v závislosti od charakteru prenájmu

Prenájom renesančnej siene s kapacitou 30 osôb

Počas návštevníckych hodín* múzea 500,-€ za prvú hodinu

200,-€ za každú začatú hodinu prenájmu

Mimo návštevníckych hodín múzea 300,-€ za prvú hodinu

100,-€ za každú začatú hodinu prenájmu

*návštevníckymi hodinami sa rozumie aj čas mimo bežných otváracích hodín kaštieľa, keď sú návštevníci v expozícii – napr. večerné prehliadky alebo sprievodné podujatia


Prenájom galérie predkov na s kapacitou 50 osôb

Počas návštevníckych hodín múzea 3000,-€ za prvú hodinu

1500,-€ za každú začatú hodinu prenájmu

Mimo návštevníckych prevádzkových hodín múzea 2000,-€ za prvú hodinu

1000,-€ za každú začatú hodinu prenájmu


Prenájom Červeného salónu s kapacitou 6 osôb

Počas návštevníckych hodín múzea 3000,-€ za prvú hodinu

1500,-€ za každú začatú hodinu prenájmu

Mimo návštevníckych prevádzkových hodín múzea 1500,-€ za prvú hodinu

500,-€ za každú začatú hodinu prenájmu


Prenájom terasy (bez herne) s kapacitou 20 osôb

Počas návštevníckych hodín múzea 500,-€ za prvú hodinu

200,-€ za každú začatú hodinu prenájmu

Mimo návštevníckych prevádzkových hodín múzea 300,-€ za prvú hodinu

100,-€ za každú začatú hodinu prenájmu


Prenájom terasy sa herňou s kapacitou 20 osôb

Počas návštevníckych hodín múzea 3000,-€ za prvú hodinu

1500,-€ za každú začatú hodinu prenájmu

Mimo návštevníckych hodín múzea 1500,-€ za prvú hodinu

500,-€ za každú začatú hodinu prenájmu


Prenájom schodiskovej haly a predsiene s kapacitou 20 osôb

Počas návštevníckych hodín múzea 3000,-€ za prvú hodinu

1500,-€ za každú začatú hodinu prenájmu

Mimo návštevníckych prevádzkových hodín múzea 1500,-€ za prvú hodinu

500,-€ za každú začatú hodinu prenájmu


Prenájom lúky v parku pred kaštieľom (č. parcely 3185)

1000,-€ za hodinu

Prenájom lúky v parku za kaštieľom (č. parcely 3214/1)

1000,-€ za hodinu


Prenájom dvora hospodárskej budovy

500,-€ za hodinu


Prenájom hosťovských domov za účelom usporiadania podujatí:

Veľký dom (podujatie + 1 noc) 600,-€

Malý dom (podujatie + 1 noc) 400,-€


Prenájom rotundy

200,-€ za prvú hodinu

50,-€ za každú začatú hodinu prenájmu


Služby

Fotografovanie zbierkových predmetov v kaštieli s odborným poradenstvom kurátora 300€/hodina

Poplatok za komerčné použitie fotografií 250,- €/ks

Zhotovovanie čiernobielych fotokópií: 0,10/str.

Zhotovovanie farebných fotokópií: 0,30/str.

Skenovanie: 0,10/str.