Publikácie

Kriak, Martin: Prírodný park v Betliari.
ŠKM v Betliari, Gemerská vlastivedná spoločnosť v Rimavskej Sobote, 1982, 152 strán. ISBN 83-025-82 (0,83 €)

Nosál, Milan – Šlauka, Ľubomír: Ručné palné zbrane zo zbierok Múzea Betliar.
Múzeum Betliar, 1991, 112 strán. ISBN 80-234-0065-7 (1,32 €)

György, Tibor: Kaštieľske múzeum Betliar.
Múzeum Betliar, 1994, 32 strán (1,38 €)
Jazykové mutácie:
- anglická (The Betliar Chateau Museum. A national cultural monument. Slovakia), 36 strán
- nemecká (Herrenhaus Museum Betliar. Kulturelles Nationaldenkmal. Slowakei), 36 strán
- maďarská (Kastélymúzeum Betliar. Nemzeti műemlék), 32 strán.

György, Tibor: Mauzóleum Krásnohorské Podhradie.
Edícia Malá vlastivedná knižnica, č. 46, Bratislava: DOLIS s. r. o., 1995, 16 strán. ISBN 80-88804-77-9 (0,66 €)

György, Tibor: Krásna Hôrka, národná kultúrna pamiatka.
SNM-Múzeum Betliar, 28 strán. ISBN 80-8060-009-0 (2,66 €)
Jazyková mutácia: maďarská (A Krasznahorkai Vár, nemzeti műemlék)

Nagyová, Brigita – Lázárová, Eva: Prírodný park betliarskeho kaštieľa, národná kultúrna pamiatka.
SNM-Múzeum Betliar, 2002, 32 strán. ISBN 80-8060-089-9 (2,66 €)
Jazykové mutácie:
- anglická (The national park of Betliar mansion, the national cultural monument)
- maďarská (A Betléri Kastély természeti parkja, nemzeti kulturális emlék)

Nagyová, Brigita: Náučné trasy prírodného parku. Národná kultúrna pamiatka.
SNM-Múzeum Betliar, 2004 (1,65 €)

György, Tibor: Kaštieľ Betliar, národná kultúrna pamiatka.
SNM-Múzeum Betliar, 2004, 36 strán. ISBN 80-8060-160-7 (2,66 €)
Jazyková mutácia: maďarská (A Betléri Kastély, nemzeti kulturális örökség)

György, Tibor: Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí.
SNM-Múzeum Betliar, 2006, 32 strán. ISBN 80-8060-170-4 (2,66 €)

Nagyová Brigita – Lörinčíková Silvia – Bugalová Klaudia: Veselé chodníčky betliarskym parkom pre deti.
SNM-Múzeum Betliar, 2008 (1,00 €)

Lörinčíková, Silvia: Hravý hrad (od veže k veľkému hradu): Krásna Hôrka.
SNM-Múzeum Betliar v spolupráci s SNM – Oddelením múzejnej pedagogiky, 2009 (0,50 €)
Jazyková mutácia: maďarská (Játszó vár (toronytól a nagy várig): A Krasznahorkai vár)