Vstupné


Kaštieľ Betliar 

Múzeum Andrássyovcov (1. a 2. poschodie kaštieľa) so sprievodcom, 60 min. 

Dospelí 8 €
Deti nad 6 rokov/študenti do 26 rokov/dôchodcovia nad 62 rokov 5 €
Deti do 6 rokov/ZŤP/ICOM/Press voľný vstup
Foto lístok 2 €

Výstava (v letnej sezóne), Zimná záhrada, Staroveký Egypt (prízemie kaštieľa) bez sprievodcu 

Výklad pre vopred ohlásené, min. 10 členné skupiny na výstave (v letnej sezóne) v zimnej záhrade, expozícii staroveký Egypt a v klenotnici je spoplatnený sumou 2 € na osobu k riadnemu vstupnému. 

Dospelí 6 €
Deti nad 6 rokov/študenti do 26 rokov/dôchodcovia nad 62 rokov 4 €
Deti do 6 rokov/ZŤP/ICOM/Press voľný vstup
Foto lístok 2 €
 

Kombinované vstupné pre Múzeum Andrássyovcov a výstavu, Zimnú záhradu a Staroveký Egypt (celý kaštieľ) 

Dospelí 8 €
Deti nad 6 rokov/študenti do 26 rokov/dôchodcovia nad 62 rokov 5 €
Deti do 6 rokov/ZŤP/ICOM/Press voľný vstup
Foto lístok 2 €

Kombinované vstupné pre celý kaštieľ Betliar a mauzóleum Dionýza a Františky Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí 

Dospelí 9 €
Deti nad 6 rokov/študenti do 26 rokov/dôchodcovia nad 62 rokov 6 €
Deti do 6 rokov/ZŤP/ICOM/Press voľný vstup
Foto lístok 2 €
Regionálna zľava pre obyvateľov
s trvalým pobytom v mieste expozície
2 €

Vstup pri návšteve programov a podujatí 

Vzdelávací program 5 €
Prednášky  2 €
Prednášky - zľavnená 1 €
Regionálna zľava  2 €
Tvorivá dielňa 1 €
Pohľad zblízka 4 €
Pohľad zblízka – zľavnená 2 €
Sprievodné podujatie 5 €
Sprievodné podujatie 8 €
Sprievodné podujatie 10 €
Deti do 6 rokov, Hostia, ZŤP, ICOM, Múzeá a galérie, Novinári, Pedagogický dozor bezplatné vstupné

Služby 
Foto a video 2 €
Foto sobáš 100 €

Vstup mimo otváracích hodín 
Pre skupinu do 10 osôb 200 €
Od 11 do 25 osôb  350 €

Na základe rozhodnutia MKSR je vstup do kaštieľa každú prvú nedeľu v mesiaci voľný. 

Hrad Krásna Hôrka
Oznamujeme návštevníkom, že expozícia hradu Krásna Hôrka je z dôvodu rekonštrukcie po požiari až do odvolania zatvorená. 

Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí 

Dospelí 3 €
Zľavnený
žiaci a študenti do 26 rokov a dôchodcovia nad 62 rokov
1,50 €

Na voľný vstup majú nárok držitelia platného preukazu ICOM, zdravotne ťažko postihnutí (ŤZP preukaz), deti do 6 rokov, držitelia novinárskeho preukazu a pedagógovia sprevádzajúci skupinu žiakov alebo študentov.

Na základe rozhodnutia MKSR je vstup do kaštieľa KAŽDÚ PRVÚ NEDEĽU v mesiaci voľný. Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.

Prípadná zmena cien vyhradená. 

A Betléri kastély 
Andrássy Múzeum (a kastély 1. és 2. emelete) idegenvezetővel, 60 perc 
Felnőttek 8,- €
Gyerekek 6 é. kortól/diákok és hallgatók 26 é. korig/nyugdíjasok 62 é. fölöt 5,- €
Gyerekek 6 é. alul/rokkantak/ICOM/ujságírói igazolvány díjmentes
Fotójegy 2,- €

Kiállítás (csak a nyári szezonban), Téli kert, Ókori Egyiptom (a kastély földszintje) idegenvezető nélkül
Felnőttek 6 €
Gyerekek 6 é. kortól/diákok és hallgatók 26 é. korig/nyugdíjasok 62 é. fölött 5 €
Gyerekek 6 é. alul/rokkantak/ICOM/ujságírói igazolvány díjmentes
Fotójegy 2 €

Előre bejelentett (min. 10 fős) csoportoknak a kiállításhoz (csak a nyári szezonban), a Télikert , az Ókori egyiptom c. tárlatokhoz idegenvezetést biztosítunk, amelynek ára 2,-EUR/fő, amelyet a belépő alapdíjához számolunk 

Kombinált jegy az Andrássy Múzeum és a kiállítás, Téli kert, Ókori Egyiptom látogatásához
Felnőttek 9 €
Gyerekek 6 é. kortól/diákok és hallgatók 26 é. korig/nyugdíjasok 62 é. fölött 6 €
Gyerekek 6 é. alul/rokkantak/ICOM/ujságírói igazolvány díjmentes
Fotójegy 2 €
regionális engedmény 2 €
múzeum-pedagógia 5 €