Výstava Poklady strednej Európy v kaštieli v Dolnej Krupej

od 30. 9. 2020

Prijmite pozvanie na cestu odhaľovania pokladov v Kaštieli Dolná Krupá na výstave otvorenej 1. októbra 2020 na Medzinárodný deň hudby.

SNM – Hudobné múzeum a SNM – Historické múzeum, Národopisné múzeum vo Viedni a mesto Marchegg pozývajú návštevníkov bez rozdielu veku objavovať, poznávať aj relaxovať do kaštieľa v Dolnej Krupej, na výstave Pripraviť sa, poklad, štart! Putovanie za hodnotami, ktorá je spoločným projektom inštitúcií v rámci projektu TREASURES. Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba (Interreg V-A SK–AT). Výstava v slovenskom a nemeckom jazyku predstaví viac ako 200 zbierkových predmetov z troch spomenutých múzeí regiónu.

V súčasnosti v Dolnej Krupej ožíva starý príbeh klasicistického kaštieľa, ktorý v tomto roku naposledy otvára návštevníkom svoje brány, aby sa po stavebnej rekonštrukcii opäť zaskvel v svojej niekdajšej kráse. Základnou myšlienkou výstavného projektu je hľadanie a odhaľovanie kontextov, v ktorých určité javy, predmety, fenomény či vzťahy nadobúdajú hodnotu pokladu. Ide o uchopenie pojmu poklad – nastolenie otázky ako pojem chápať, ako sa môže stať pokladom obyčajný všedný predmet, osobná spomienka, vec dávno zabudnutá či osobný príbeh. Výstava ponúka aj zamyslenie, aké hodnoty považuje za poklad každý jednotlivý návštevník. Pokladom v personifikovanej úlohe je aj samotný historický objekt kaštieľa, ktorý sa zhostil komunikácie s návštevníkom a udržiava ho v očakávaní postupného odkrývania stále nových pokladov. Pozoruhodné okolie kaštieľa so vzácnym historickým parkom je súčasťou prehliadkovej trasy.

 

Projekt Treasures. Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba (program Interreg V-A SK–AT) sa realizuje vo významných lokalitách slovensko-rakúskeho pohraničia, v regiónoch Trnava, Bratislava, Dolné Rakúsko a Viedeň, s cieľom vybudovať trvalo udržateľnú inštitucionálnu spoluprácu projektových a strategických partnerov v oblasti kultúrneho, prírodného a hudobného bohatstva v regióne Marchfeld/Malé Karpaty. Výstupmi spolupráce partnerov projektu okrem spoločnej putovnej výstavy Pripraviť sa, poklad, štart! Putovanie za hodnotami bude aj čiastočná rekonštrukcia kaštieľov v Marcheggu a Dolnej Krupej a zriadenie dvoch otvorených depozitárov v SNM – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade. Strategickými partnermi projektu sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Trnavský samosprávny kraj na slovenskej strane a Úrad dolnorakúskej vlády – Oddelenie umenia a kultúry na strane rakúskej. 

Magazín (PDF, 6,4 MB) 
Das Magazin (PDF, 6,3 MB) 
Prezentácia o výstave (PDF, 4,6 MB)