Novoročný koncert mladých klaviristov

20. 1. 2013, 16:30

Vás pozýva na na Novoročný koncert mladých klaviristov, ktorý sa uskutoční dňa 20. januára 2013 v kaštieli v Dolnej Krupej. Začiatok koncertu je o 16.30 hod. V programe Novoročného koncertu mladých klaviristov zaznejú skladby

J.S. Bach- Trojhlasná invencia č.5,6

W.A.Mozart- Sonáta op 311 1.časť

L.van Beethoven- Sonáta op 10 č.1 1.časť,op 13 č.8 1.čať

M.Ravel- Pavana za mŕtvu infantku

F.Chopin- Etuda op 10 č. 8,12, Impromptu op29 č.1

C.Debussy- Etuda č.1

F.Liszt- Tanscendentálna etuda č.2,10

R. Schumann: Detské scény- výber