Slávnosť ruží 2020

6. 6. 2020, 13:00


Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum v spolupráci s Ružiarskou spoločnosťou Márie Henriety Chotekovej otvorí v sobotu 6. júna 2020 od 13.00 h už XIII. ročník podujatia Slávnosť ruží v kaštieli v kaštieli v Dolnej Krupej. Pripomenie si tak významnú osobnosť ružiarstva, grófku Máriu Henrietu Chotekovú. 

Grófka Mária Henrieta Choteková, majiteľka panstva v Dolnej Krupej, bola uznávanou odborníčkou v oblasti ružiarstva v celoeurópskom meradle a priekopníčku ružiarstva na Slovensku. V období najväčšieho rozkvetu jej ružovej záhrady – rozária v kaštieli v Dolnej Krupej, tu naraz kvitlo až 6 000 kvetov. Ružiarstvu sa venovala aj po teoretickej stránke, prednášala na výstavách, publikovala odborné články a pod. V pamäti miestnych obyvateľov ostala navždy známa ako „ružová grófka." Mária Henrieta bola povestná aj charitatívnou činnosťou, za čo dostala vyznamenanie od pápeža Pia X. 

Návštevníci podujatia sa v sobotu môžu tešiť na prechádzku ružami vyzdobeným interiérom kaštieľa s lektorským výkladom v zmysle predpísaných opatrení.

Program 

Lektorované prechádzky ružami vyzdobeným interiérom kaštieľa (15 osôb/vstup). 

Prehliadky výstavy ruží a aranžmánu (30 osôb/vstup). 
13.00 a 15.00 Ružiarska história kaštieľa v súvislosti s pestovaním ruží, lektorský výklad. 

17.00 h Lektorovaná prehliadka parku ružovej záhrady 

19.00 h Lektorát pri Beethovenovom pamätníku (cca 45 min), 5 osôb/vstup 

20.00 h Piesne o ružiach v podaní Mareka Pobudu a sólistu opery SND Daniela Čapkoviča, Lucia Pobudová Ševečková – klavír 

21.10 h Prezentácia obrazovej histórie kaštieľa od počiatkov po súčasnosť 

21.10 h Pozorovanie júnového splnu mesiaca za tónov Sonáty mesačného svitu L. v. Beethovena 

22.00 h Ukončenie programu 

Plagát .pdf (PDF, 638,0 kB)
Plagát .png (PNG, 1,5 MB)

V tomto roku sa podujatie realizuje v zmysle opatrení príkazu ministerky kultúry Slovenskej republiky č. 9/2020 za účelom koordinácie obmedzení a postupným uvoľňovaním opatrení týkajúcich sa organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.