Slová a tóny

15. 5. 2011, 14:30

Milí priatelia,

prídite sa v nedeľu, 15. mája 2011 pozrieť na kultúrne podujatie na počesť Márie Henriety Chotekovej, venované spomienke na Rudolfa Geschwinda.
Podujatie je plné poézie Johanna Wolfganga Goetheho, Williama Shakespeara, Rudolfa Dilonga a Milana Vinca Částu, hudby Clauda Debussyho, Johanna Joachima Quantza, Alana Menkena, Julesa Masseneta, Giulia Cacciniho a Franza Liszta v interpretácii učiteľov a žiakov Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre.
Podujatie začína o 14.30 hod, vo freskovej sále kaštieľa.

Organizátori podujatia:
Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum, Kaštieľ Dolná Krupá
Čakanka, n.o.
Mesto Nitra
Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov
Literárny klub Janka Jesenského v Nitre
Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre

Účinkujúci a príprava:
Prednes prózy: Ján Hrmo
Prednes poézie: Eva Ruthová, Michael Vrzala
Husle: Mgr. art. Andrea Ševčíková
Flauta: Mgr. Magdaléna Smolinská
Klavír: Mgr.art. Martina Čiefová, PhD. Juliana Svítková, Júlia Stančevová
Scenár programu: PhDr. Janka Svítková
Hudobný program: Mgr. Eva Holúbeková

V programe uvidíte: 
1. Vyhlásenie výsledkov 1. ročníka literárnej sútaže „Cena profesora Andreja Červeňáka“
uvedie: Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSC. PhDr. Janka Svítková
Kategória próza: I. miesto: Ľudovít Čutrík „Sága slovenskej dediny“
                        II. miesto: Imrich Točka „Zo starej Chrenovej veselo i vážne“
                        III. miesto: Jozef Hudec „Život na pokraji mesta“, Drahomíra Pechočiaková „Cyrilometodiáda“
Kategória poézia: I. miesto: Jana Štefánia Kuzmová „Hymnus tráv“ 
                         II. miesto: Bohuslava Vargová „Kúsok od Chrenovej“ 
                        III. miesto: Barbora Vaculová „Fialový dáždnik“, Peter Korman „Dedinka moja“

2. II. Hudobno – literárny program „Slová a Tóny“
Slovo na úvod: Rozprávanie o Rudolfovi Geschwindovi, prednes: Ján Hrmo
Prvý vstup: Skladba: „Arabeska“ / Claude Debussy, klavír: Juliana Svítková (pedagóg: Adriana Ďurišová)
                 Báseň: „Divá ruža“ / Johann Wolfgang Goethe prednes: Michael Vrzala
                 Rozprávanie o Rudolfovi Geschwindovi prednes: Ján Hrmo
Druhý vstup: Skladba: „Andante“ / Johann Joachim Quantz, flauta: Mgr. Magdaléna Smolinská husle: Mgr. art. Andrea Ševčíková klavír: Júlia Stančevová
                   Báseň: „Sonet č. 54“ / William Shakespeare prednes: Eva Ruthová
                   Rozprávanie o Rudolfovi Geschwindovi prednes: Ján Hrmo
Tretí vstup: Skladba: „Spomienka“ / Alan Menken klavír: Juliana Svítková (pedagóg: Adriana Ďurišová) klavír: Júlia Stančevová
                  Báseň: „Biela ruža“ / ľudová pieseň prednes: Michael Vrzala 
                  Rozprávanie o Rudolfovi Geschwindovi prednes: Ján Hrmo
Štvrtý vstup: Skladba: „Méditation de Thais“ / Jules Massenet husle: Mgr. art. Andrea Ševčíková klavír: Mgr.art. Martina Čiefová,PhD.
                   Báseň: „Ružová ruža“ / Milan Vinco Částa prednes: Michael Vrzala Rozprávanie o Rudolfovi Geschwindovi prednes: Ján Hrmo
Piaty vstup: Skladba: „Ave Maria“ / Giulio Caccini flauta: Mgr. Magdaléna Smolinská klavír: Júlia Stančevová
                  Báseň: „Biela ruža“ / Rudolf Dilong prednes: Michael Vrzala Rozprávanie o Rudolfovi Geschwindovi prednes: Ján Hrmo
Slovo na záver
Šiesty vstup: Báseň: „Červená ruža“ / Milan Vinco Částa prednes: Michael Vrzala
                   Skladba: „Nocturno č. 3 As dur“ / Franz Liszt klavír: Mgr. art. Martina Čiefová,PhD.