Prenájmy

V kaštieli ponúkame možnosť usporiadania konferencií, seminárov, pracovných a kultúrno-spoločenských podujatí s možnosťou ubytovania. 

Kontakt:
telefón: +421 33 24 531 30
mobil:   +421 905 285 103

Hudobné múzeum má platný Cenový výmer č. 38/2013 pre SNM-Hudobné múzeum o stanovení ceny za fotografovanie a videonahrávanie v kaštieli Dolná Krupá.

 

Fotografovanie v interiéri, exteriéri a na výstavách v kaštieli Dolná Krupá 1,40 €
Fotografovanie (svadba) v interiéri kaštieľa Dolná Krupá 17,00 €
Fotografovanie (svadba) v parku a exteriéri kaštieľa Dolná Krupá 17,00 €
Videonahrávanie v interiéri, exteriéri a na výstavách v kaštieli Dolná Krupá 2,00 €
Videonahrávanie a fotenie na dokumentačné a komerčné účely (exteriér, interiér) 17,00 €

 

Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.