Publikácie

SNM-Hudobné múzeum od svojho vzniku vydalo celý rad hudobných titulov, ktorými sprístupňuje odbornej i širokej kultúrnej verejnosti hudobné pramene zo svojho bohatého zbierkového fondu a zároveň prezentuje výsledky výskumu hudobnej kultúry na Slovensku v historických medzinárodných súvislostiach. Významným obohatením edičnej činnosti SNM – Hudobného múzea bolo založenie edície Musaeum Musicum, ktorej cieľom je systematicky sprístupňovať pramene slovenskej hudby verejnosti. Tvoria ju súpisy významných hudobných zbierok, spracovania jednotlivých prameňov, ktoré majú pre poznanie hudobnej minulosti Slovenska zásadný význam, ako aj katalógy výstav SNM – Hudobného múzea. V ostatných rokoch sa edičná činnosť obmedzila na vydávanie katalógov k väčším výstavným projektom: „Fujara a majstrovstvo tradičných hudobných nástrojov“ (2006) a „Eugen Suchoň“ (2008). V spolupráci s SSV vydalo múzeum v roku 2009 zborník príspevkov z konferencie k 70. výročiu vydania Jednotného katolíckeho spevníka.


Ponuka starších titulov:

Krútňava vo svete
Pramene slovenskej hudby
Osobnosti európskej hudby
Tvorcovia hudobnej Bratislavy (v slovenskej i v nemeckej verzii)
Prelúdiá a fúgy
Hudobné inventáre – slov.
Hudobné inventáre – nem.
Laudate Dominum
Cantica Sacra
Hudobné nástroje
J. N. Batka – slov.
J. N. Batka – nem.
J. N. Batka – Korespondenz
Árie 18. stor. zo Slovenska
Poklady hudobnej minulosti
Hold Sarasvatí
Sprievodca I. – Hudobné zbierky archívnej povahy
Sprievodca II. – Hudobné nástroje