Sídlo a ďalšie objekty múzea


SNM – Hudobné múzeum sídli v Brämerovej kúrii na Žižkovej ulici 18 (vchod do múzea je zo Žižkovej 16), kde je sústredená administratíva, múzejná prezentácia a pedagogika a pracovne kurátorov a dokumentátorov, zabezpečujúcich všetky odborné múzejné činnosti.

Múzeum má vysunuté pracovisko s expozičnými, výstavnými a depozitárnymi priestormi v areáli Kaštieľa v Dolnej Krupej;
na tomto pracovisku múzeum zabezpečuje tiež styk s bádateľmi.

Kaštieľ v Dolnej Krupej

Adresa:
Kaštieľ Dolná Krupá
Hlavná 572/109,
919 65 Dolná Krupá 


SNM-Hudobné múzeum

Sídlo múzea:

SNM – Hudobné múzeum
Brämerova kúria
Žižkova ul. 18
(Vchod do múzea je zo Žižkovej 16)
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16