Knižnica


Knižnica Múzea Ľudovíta Štúra poskytuje svoje služby čitateľom a bádateľom v pracovných dňoch od 8.30 do 16.00 hod.
Rukopisné materiály, archívne fondy a staré tlače je možné študovať iba prezenčne.

S charakteristikou knižnice sa môžete zoznámiť tu: knižnica (PDF, 73,2 kB)

Verejnosť si môže prezrieť aj čiastkové súpisy knižničného fondu:

Literárnohistorická knižnica: tu (PDF, 693,6 kB)

Osobná knižnica Ľudovíta Štúra: HKF Ľudovíta Štúra (PDF, 58,6 kB)

Osobná knižnica dr. Jozefa Ambruša: JA (PDF, 729,9 kB)

Osobná knižnica prof. Igora Kutlíka: IK (PDF, 3,4 MB)

Knižničný fond k dejinám a tradíciám Modry: Modra (PDF, 386,6 kB)

Knižnica bývalého ev. gymnázia v Modre: EG (PDF, 66,3 kB)

Staré tlače v Knižnici Múzea Ľudovíta Štúra v Modre: ST (PDF, 228,7 kB)

Písomnosti v Knižnici Múzea Ľudovíta Štúra v Modre: PIS
(PDF, 365,3 kB)
Odborná knižnica: tu (PDF, 622,9 kB)

Priebežný súpis seriálov v Knižnici Múzea Ľudovíta Štúra v Modre: SE (PDF, 128,4 kB)