Kontakty


PhDr. Viera Jančovičová
riaditeľ

sídlo:     Štúrova 84,
              900 01 Modra
e-mail:   viera.jancovicova@snm.sk   
tel.:       +421 33 24 54 103

PhDr. Beáta Mihalkovičová
zástupca

sídlo:     Štúrova 84,
              900 01 Modra
e-mail:   beata.mihalkovicova@snm.sk          
tel.:       +421 33 24 54 102

Kontakt
e-mail:  mls@snm.sk
tel.:       +421 33 647 2944
mobil:   +421 905 719 273
web:     www.snm.sk

Kontakty na zamestnancov múzea 

Sídlo múzea  
Múzeum slovenskej keramickej plastiky
SNMMúzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Kukučínova 15
900 01 Modra

tel. 033/2433050

Ďalšie objekty múzea