Kontakty


Sídlo:  
SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre – Múzeum slovenskej keramickej plastiky
Kukučínova 15
900 01 Modra

Kontakt:
tel.: 033/2433050; +421 33 647 27 65; +421 905 719 273
e-mail: mls@snm.sk, katarina.hyllova@snm.sk

PhDr. Viera Jančovičová
riaditeľka
sídlo:     Štúrova 84,
              900 01 Modra
e-mail:   viera.jancovicova@snm.sk   
tel.:       +421 33 24 54 103

PhDr. Beáta Mihalkovičová
zástupkyňa
sídlo:     Štúrova 84,
              900 01 Modra
e-mail:   beata.mihalkovicova@snm.sk          
tel.:       +421 33 24 54 102 

Kontakty na zamestnancov múzea
 
Ďalšie objekty múzea