Kontakty

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Lektorské výklady Prednášky Tvorivé dielne Dlhodobé vzdelávacie programy Kontakty Vstupné a otváracie hodiny

Informácie o rezervácii programov
Všetky vzdelávacie programy a lektorské výklady k výstavám a expozíciám je potrebné si objednať a dohodnúť telefonicky alebo e-mailom minimálne sedem dní vopred. Programy môžeme prispôsobiť potrebám a možnostiam školy.

Kontakt

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Brämerova kúria, Žižkova 18, Bratislava 

Mgr. János Hushegyi
e-mail: janos.hushegyi@snm.sk
tel.: +421 2 204 91 257
web: www.snm.sk


Kaštieľ Imre Madácha, Dolná Strehová


Ul. Madácha 1, 991 02 Dolná Strehová

Dana Veselovská
e-mail: dana.veselovska@snm.sk

Barbara Kovács
email: info.kovacs.barbara@gmail.com

tel.: +421 47 489 71 89, +421 918 999 607


Pamätný dom Kálmána Mikszátha

991 05 Sklabiná 188

Ondrej Bőhm
e-mail: bohm.ondrej@mail.t-com.sk
tel.: +421 47 488 61 13, +421 47 489 32 16

Zita Némethová 
tel/ fax: 047 4886113 mobil: 0908385821
e-mail: zita.nemethova@gmail.com

 

Ako sa k nám dostanete
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku sa nachádza na nábreží Dunaja na Žižkovej ulici 18.
Kaštieľ Imre Madácha sa nachádza v okrese Veľký Krtíš. Dostanete sa k nám autobusom z okresného mesta.
Do Pamätného domu Kálmána Mikszátha v Sklabinej sa dostanete autom alebo autobusom zo Zvolena (60 km), Lučenca (40 km) alebo zo Šiah (40 km).

Servis
• predaj publikácií v pokladni múzea

Čím je múzeum jedinečné a prečo sa ho oplatí navštíviť
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializované múzeum Slovenského národného múzea s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré sa zameriava na dejiny a kultúru Maďarov na Slovensku. Naším cieľom je, aby sme nami ponúkanými aktivitami priblížili našim návštevníkom prácu a život múzea, ako aj maďarskú menšinu.