Kontakty

Informácie o rezervácii programov
Lektorský výklad Žijú medzi nami – Nemci na Slovensku je potrebné si objednať a dohodnúť minimálne päť dní vopred. Viac informácií získate telefonicky alebo e-mailom.

Kontakt
RNDr. Ondrej Pöss, CSc.
SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Žižkova ul. 14 810 06 Bratislava 16
e-mail: mkkn@snm.sk
tel.: +421 2 544 15 570
web: www.snm.sk

Ako sa k nám dostanete
Od Nového mosta po dunajskom nábreží smerom na Karlovu Ves 10 minút peši.

Servis
V múzeu sa nachádza špecializovaná knižnica a v edícii Acta Carpatho-Germanica vyšlo doteraz 20 zväzkov. Múzeum samotné predstavuje špecializované pracovisko, jediné svojho druhu na území Slovenskej republiky.