Kontakty

Informácie o rezervácii programov
Všetky ponúkané programy je potrebné si objednať minimálne týždeň vopred.

Kontakt
Ing. Ľudmila Ražina
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Centrálna 258, 089 01 Svidník
email: ludmila.razina@snm.sk
tel.: +421 907 022 545; +421 54 245 1001
web: www.snm.sk, www.muk.sk

Servis
Možnosť zakúpenia suvenírov a edičných titulov SNM-MUK. Možnosť občerstvenia a stravovania v objekte furmanskej krčmy v skanzene

Čím je múzeum jedinečné a prečo sa ho oplatí navštíviť
Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku patrí k najstarším a najvýznamnejším etnicky profilovaným múzeám na Slovensku. Vzniklo v roku 1956 a dnes je súčasťou Slovenského národného múzea. Nielen v odborných kruhoch sa považuje za významné kultúrne centrum, ktoré je prínosom pre miestnu kultúru, ako aj múzejníctvo v SR.