Kontakty

Informácie o rezervácii programov
Vzdelávací program je potrebné si objednať minimálne v dvojtýždňovom časovom predstihu.

Kontakt 
SNM – Múzeum židovskej kultúry
Židovská ulica 17, 811 01 Bratislava
e-mail: snm.mzk@gmail.com, kalajdzievova@snm.sk

tel.: +421 2 204 90 104, +421 2 204 90 101 
web: www.snm.sk , www.facebook.com/MuzeumZidovskejKultury

Ako sa k nám dostanete
Hlavná stanica – Zochova, autobus č. 93 (5 min.)
Autobusová stanica Mlynské nivy – Kollárovo námestie, trolejbus č. 206, 208
Kollárovo námestie – Zochova, autobus č. 80, 94 (spolu 15 min.)

Servis
- predaj literatúry a odbornej literatúry
- knižnica
- prednášková činnosť
- videoprojekcia (vzdelávacie filmy, náučné filmy, cestopisy)
- poradenská a školiteľská činnosť

Čím je múzeum jedinečné a prečo sa ho oplatí navštíviť
Múzeum židovskej kultúry v Bratislave pôsobí ako špecializované múzeum v rámci Slovenského národného múzea. Jeho poslaním je uchovávať a propagovať židovskú kultúru a umenie na Slovensku. Jedným z našich najdôležitejších cieľov je pozdvihnúť vedomie o bohatom slovenskom židovskom dedičstve a o dôležitej úlohe Židov v politickom, ekonomickom a kultúrnom živote našej spoločnosti. Múzeum židovskej kultúry je ideálnym miestom, kde učitelia môžu doplniť učebné osnovy súvisiace s touto problematikou.