Kontakty

Informácie o rezervácii programu
Rezervácia programu a podrobnejšie informácie na tel. č. 421 51/7731526 alebo na adrese muzeum.rkpo@gmail.com. Dĺžku programu i jeho obsah možno po dohode modifikovať podľa vekovej kategórie návštevníkov, prípadne jazyka, v ktorom má byť výklad realizovaný.

Kontakt
Ing. Jozef Konečný,
Helena Glosíková
SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove
Masarykova 20, 08001 Prešov
e–mail: olga.glosikova@snm.sk 
tel.: +421 51 245 33 16, +421 51 245 33 17 
web: www.snm.sk

Ako sa k nám dostanete
SNM – Múzeum rusínskej kultúry sídli v budove na Masarykovej ulici č. 20. Všetky aktivity múzea sú realizované na Masarykovej ulici č. 20 v novom sídle múzea neďaleko centra mesta. Do Prešova sa dostanete autobusovým a železničným spojením, regionálnymi, diaľkovými i medzinárodnými linkami. Vlakové spojenie: z trate Košice – Bratislava, prestupná stanica Kysak. V Prešove sa SNM – Múzeum rusínskej kultúry nachádza na hlavnom cestnom ťahu smerom z autobusovej a železničnej stanice do centra mesta – budova múzea sa nachádza uprostred medzi zastávkami MHD „Železničná (autobusová) stanica a Čierny most. Zo železničnej a autobusovej stanice smerom do mesta je možné do múzea ísť pešo cca 300m. Najbližšie parkovisko sa nachádza v areáli múzea (za budovou).Servis
• konzultácie pre študentov domácich i zahraničných vysokých škôl

Čím je múzeum jedinečné a prečo sa ho oplatí navštíviť
SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove je dokumentačné, vedeckovýskumné a metodické pracovisko zamerané na dejiny a kultúru Rusínov na Slovensku s celoštátnou pôsobnosťou.