Kontakty

Informácie o rezervácii programov
Všetky programy (okrem programu Hradohranie, ktorý sa koná na Spišskom hrade) sa konajú v priestoroch múzejného ateliéru MUZA v historickej radnici v Levoči. V prípade potreby sú ich súčasťou prehliadky adekvátnych priestorov a výstav v múzeu. Program je potrebné si objednať minimálne tri dni vopred. Programy Tajomstvá hrnčiarskeho kruhu, Arma ofensiva – Arma defensiva je potrebné si objednať týždeň vopred. Dĺžku a náplň programu je možné modifikovať podľa vekovej kategórie detí, prípadne zamerania skupiny.

Kontakt
PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková,
Miroslava Košaríková
SNM – Spišské múzeum v Levoči
Námestie Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča
e-mail:  muzeum@levonet.sk ; dasa.pavukova@levonet.sk
telefón: +421 53 451 27 86
web:    www.snm.sk ; www.spisskemuzeum.com

Ako sa k nám dostanete
Všetky expozície v Levoči sa nachádzajú v centre mesta na Námestí Majstra Pavla. Ateliér MUZA sa nachádza v historickej radnici na Námestí Majstra Pavla č. 2. Do Levoče vedie autobusové spojenie: regionálne, diaľkové i medzinárodné linky.
Spišský hrad je prístupný od obce Žehra – parkovisko zdarma, výstup na hrad asi 5 min. – a od mesta Spišské Podhradie – výstup na hrad z parkoviska asi 35 min. Autobusové spojenie do Spišského Podhradia: regionálne, diaľkové i medzinárodné linky. Vlakové spojenie: prestupná stanica Spišské Vlachy (Spišské Vlachy – Spišské Podhradie).

Servis
Spišské múzeum v Levoči ustavične buduje a rozširuje svoju spoluprácu so školami. V rámci cyklických i jednorazových podujatí školám ponúka návštevy stálych expozícií múzea i aktuálnych výstav. Ateliér MUZA je miestom tvorivých dielní prevažne pre MŠ a ZŠ, ale realizujú sa tu aj náročnejšie programy pre študentov stredných škôl a sprievodné podujatia k výstavám. Je to zároveň priestor, kde môžu rodičia s deťmi v popoludňajších hodinách i počas víkendov tráviť voľný čas. Všetky programy v ateliéri vedú odborní pracovníci múzea alebo externí lektori. Naším cieľom je sprostredkovať vám históriu a umenie, ktoré nie sú len vecou vážnou, ale i zábavnou, a môžu byť samozrejmou súčasťou života každého človeka.

Čím je múzeum jedinečné a prečo sa ho oplatí navštíviť
Spišské múzeum v Levoči je jedna z najstarších muzeálnych inštitúcií na Slovensku. Spravuje viac ako 11-tisíc zbierkových predmetov, ktoré návštevníkom prezentuje v štyroch stálych expozíciách a troch výstavných sieňach. Výtvarná kultúra na Spiši, Dom Majstra Pavla z Levoče, historická radnica a národná kultúrna pamiatka Spišský hrad sú miesta, kde sa všetci môžu oboznámiť s históriou, umením, architektúrou, ale aj so súčasným pohľadom na umenie v spišskom regióne. Príďte a skúste s nami, AKO CHUTÍ HISTÓRIA.