Kontakty

Informácie o rezervácii programov
Všetky programy je potrebné si objednať minimálne dva týždne vopred.

Kontakty

vzdelávacie programy, tvorivé dielne, lektorský výklad, prehliadka múzea lektorský výklad, prehliadka múzea

Ing. Vlasta Kozáková
e-mail: vlasta.kozakova@snm.sk
tel.: 043/ 41 31 011, 043/ 41 31 012

(vzdel. programy: Rok vo zvykoch - regionálna výchova, Čo je múzeum?, Od črpáka k bryndzi)

pokladňa múzea
tel.: 043/ 41 31 011,
043/ 41 31 012
snmmartin@snm.sk


web:  www.snm.sk

Ako sa k nám dostanete
Slovenské národné múzeum v Martine sídli na Malej hore 2. Pešiu zónu v Martine pri Slovenskom komornom divadle križuje Ulica Andreja Kmeťa. Na jednom jej konci je železničná stanica, na druhom konci na kopci je budova múzea. Neďaleko múzea sa nachádza Národný cintorín.

Servis
Ponúkame predaj suvenírov, propagačných materiálov a kníh SNM, prehliadku expozícií so sprievodcom, pre záujemcov aj odborné konzultácie kurátorov.

Čím je múzeum jedinečné a prečo sa ho oplatí navštíviť
Slovenské národné múzeum v Martine je najstaršie a najväčšie pracovisko Slovenského národného múzea. Jeho korene siahajú do konca 19. storočia a súvisia so vznikom Muzeálnej slovenskej spoločnosti (1893). Etnografické múzeum v súčasnosti spravuje rozsiahly zbierkový fond s viac ako 100 000 zbierkovými predmetmi. Najväčší je fond etnografických zbierok, ktorý tvoria pozoruhodné zbierky tradičného poľnohospodárstva, salašníctva, včelárstva, drevárstva, rozsiahle zbierky keramiky, remesiel, šperkov, nábytku, umenia, hračiek a zvykoslovia.