Kontakty

Informácie o rezervácii programov
Program si treba telefonicky rezervovať minimálne týždeň vopred.

Kontakt
Lýdia Horváthová
SNM v Martine – Múzeum Martina Benku
Ul. Kuzmányho 34, Martin
e-mail: mmb@snm.sk, mmb@max.euroweb.sk
tel.: +421 43 24 57 111
web: www.snm-em.sk www.snm.sk

Ako sa k nám dostanete
Múzeum Martina Benku sídli v dome Martina Benku v Martine. Ak idete autom po hlavnej ceste zo Žiliny smerom na Banskú Bystricu, v centre mesta odbočíte vpravo a na najbližšej križovatke ešte raz vpravo. Múzeum sa nachádza v druhej budove za penziónom Čierna pani. Ak idete pešo, v centre mesta pri divadle prejdete na Ulicu Andreja Kmeťa, prejdete popri pošte, cez križovatku, cez hlavnú ulicu zo Žiliny do Banskej Bystrice a pokračujete na najbližšiu križovatku, kde odbočíte vpravo a pokračujete, akoby ste šli autom.

Servis
Predaj suvenírov, propagačných materiálov a publikácií SNM a prehliadka expozícií so sprievodcom. Odborné konzultácie kurátorov.

Čím je múzeum jedinečné a prečo sa ho oplatí navštíviť
Stála expozícia múzea prezentuje autentické prostredie života a časť výtvarného diela Martina Benku, jednej z najvýznamnejších osobností zakladateľskej generácie slovenskej výtvarnej moderny. Nachádza sa v dome, kde umelec v rokoch 1959 – 1971 žil a tvoril. Okrem galerijného priestoru je celá expozícia autentická, rešpektuje pôvodné zariadenie domu.