Kontakty

Informácie o rezervácii programov
Jednotlivé programy si treba telefonicky alebo e-mailom rezervovať dva týždne vopred.

Kontakt
Mgr. Adriana Daneková
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
areál Múzea slovenskej dediny
e-mail:  adriana.danekova@snm.sk
tel.: +421 43 24 61 111, 0908 902 650
web: www.snm.sk, www.snm-em.sk

Ako sa k nám dostanete
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku sa nachádza v areáli SNM v Martine – Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch. Prístup do múzea je možný vlastnou dopravou (parkovať možno pred vstupom do areálu Múzea slovenskej dediny) alebo MHD mesta Martin (spoje v smere sídlisko Ľadoveň, napr. č. 10, 11, 20, 31, 41, 42, 56). Múzeum je od konečnej zastávky MHD vzdialené približne 1,5 km.

Čím múzeum jedinečné a prečo sa ho oplatí navštíviť
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku sídli v nádhernom prírodnom prostredí areálu Múzea slovenskej dediny v Martine. Má celoslovenskú pôsobnosť, zameriava sa na bohaté, ale nepoznané dejiny a kultúru Rómov. Rómova sú druhou najpočetnejšou menšinou žijúcou na území Slovenska už takmer 700 rokov. Prostredníctvom ponúkaných výchovno-vzdelávacích aktivít majú žiaci a študenti možnosť dozvedieť sa viac o špecifikách spôsobu života Rómov, ich dejinách i materiálnej a duchovnej kultúre.