Kontakty

Informácie o rezervácii vzdelávacích programov
Všetky vzdelávacie programy a tvorivé dielne je potrebné si objednať telefonicky alebo e-mailom minimálne päť dní vopred. Vzdelávacie programy pre školské skupiny možno upraviť podľa potrieb a možností pedagógov.

SNM - Múzeum Slovenských národných rád 
Štúrova 2
907 01 Myjava
e-mail: msnr@snm.sk
tel. číslo: 034/245 2111

SNM - Múzeum M. R. Štefánika
906 15 Košariská
e-mail: muzeumsnr@snm.sk
tel. číslo: +421 34 624 26 26, +421 34 245 21 11 
webová stránka: www.snm.sk

Ako sa k nám dostanete
Múzeum SNR sídli na Štúrovej ulici 2 v Myjave (možnosť parkovania pri Bille). Expozícia M. R. Štefánika v Košariskách sa nachádza 25 km od Piešťan.