Kontakty

Sídelná budova SNM

Vzdelávacie programy Lektorské výklady Tvorivé dielne Dlhodobé vzdelávacie programy Kontakty Vstupné a otváracie hodiny


Informácie o rezervácii programov:


Kontakt
Mgr. Dominik Hrdý
SNM, Centrum múzejnej komunikácie
Vajanského nábrežie 2, 81006 Bratislava
pedagogika@snm.sk, dominik.hrdy@snm.sk
+421 2 204 69 238, +421 917 319 684


V prípade záujmu o vzdelávacie programy a lektoráty SNM-Prírodovedného múzea