Kontakty

Informácie o rezervácii programov 
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku poskytuje odborné lektoráty k aktuálnym výstavám alebo k stálej expozícii múzea, prípadne na objednávku zorganizuje tvorivé dielne pre žiakov základných a stredných škôl. Tieto aktivity je potrebné si objednať minimálne päť dní vopred.

Kontakt
Mgr. Katarína Zorjanová
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68,
841 07 Bratislava
e-mail: mkchs@snm.com
tel.: +421 2 647 61 087, +421 915 993 302
web: www.snm.sk

Ako sa k nám dostanete
Autobusom č. 21 z autobusovej stanice Mlynské nivy alebo z Patrónky Autobusom č. 28 zo zastávky Nový most. Vystúpiť treba na zastávke Novoveská v Devínskej Novej Vsi.

Čím je múzeum jedinečné a prečo sa ho oplatí navštíviť
Múzeum je zamerané na prezentáciu hmotného a duchovného dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku. Ako špecializované múzejné pracovisko zastrešuje systematický etnografický výskum histórie a kultúry Chorvátov, ktorí v priebehu 16. storočia na úteku pred tureckým nebezpečenstvom kolonizovali nielen oblasť Malých Karpát a Bratislavy, ale aj územie dnešného Rakúska, Maďarska a Moravy. O Chorvátoch na našom území sa dozviete viac z dvoch stálych expozícií múzea a pravidelne organizovaných výstav a podujatí tematicky zameraných na predstavenie pestrej histórie a kultúry tohto etnika.