Kontakty
Mgr. Gabriella Jarábik

riaditeľ 
sídlo:    Žižkova 18,
            810 06 Bratislava
e-mail:  gabriela.jarabik@snm.sk        
telefón: +421 2 20491 255
mobil:   +421 908 737 814
voip:      291 255


Dana Veselovská 

e-mail:  dana.veselovska@snm.sk
telefón: +421 47 48 97189,
mobil:   +421 907 112 001 
             +421 918 999 607
web:     www.snm.sk


Kontakty na zamestnancov múzea