KontaktySídlo múzea:
Sklabiná č.188

991 05 Sklabiná 

Kontakt: 
+421 47 4886 113

Mgr. Gabriella Jarábik
riaditeľ
sídlo:     Žižkova 18,
             810 06 Bratislava
e-mail:   gabriela.jarabik@snm.sk
telefón:  +421 2 20491 255
mobil:    +421 908 737 814
voip:      291 255
fax:       +421 2 544 12 023

Ondrej Böhm
e-mail:   bohm.ondrej@mail.t-com.sk
telefón:  +421 47 48 86 113

Zita Németh
e-mail:   zita.nemethova@gmail.com
telefón:  +421 47 48 86 113
mobil:    +421 908 385 821
 
Kontakty na zamestnancov múzea

Ďalšie objekty múzea